Politica Privacitat - CNS coworking

Lloguer de despatxos
CERVERA              Catalunya, 81  
LLEIDA                  Arc del Pont, 3
BARCELONA        Diagonal, 351

 
Vagi al contingut.
Introducció

La política de privadesa de (ROSER SEGURA RIBALTA) en endevant cns-coworking.com segueix la legislació internacional i europea (GDPR) sobre protecció de dades. A més, cns-coworking pretén informar a l'usuari a través del present document dels seus drets i obligacions respecte de la privadesa de les seves dades, i d'explicar el perquè de l'emmagatzematge i ús de les dades.

________________________________________


Dades recollides per cns-coworking

cns-coworking no recull informació introduïda en el per l'usuari perquè no hi ha formularis de contacte.

cns-coworking recull dades del dispositiu de connexió a través de cookies. L'usuari pot desactivar les cookies en el seu navegador perquè cns-coworking no reculli aquesta informació en cas que l'usuari no vulgui que així sigui. Aquesta informació és utilitzada per realitzar estudis de navegació i accés a l'aplicació, així com de l'ús de la mateixa. La informació de navegació comprèn el tipus de dispositiu i les seves característiques, la ubicació i els temps de connexió.

________________________________________

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Propietari:ROSER SEGURA RIBALTA

Adreça Postal: Avd Generalitat, 81 25200 Cervera-Lleida

Correu electrònic:contacte@cns-coworking.com

________________________________________

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En cns-coworking tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i/o comercialitzar els productes i/o serveis oferts per la nostra empresa.

________________________________________

Per quant temps conservarem les seves dades?

cns-coworking conservarà les dades recaptades per a aquesta finalitat mentre l'Usuari no revoqui el consentiment, si escau, prestat.


________________________________________

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte o si no és el cas, serà el consentiment de l'interessat.

________________________________________

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.

________________________________________

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en cns-coworking estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas cns-coworkingdeixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a contacte@cns-coworking.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que es vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.és

________________________________________

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en cns-coworking no són dades personals classificades com de categories especials.

________________________________________


Dades compartides per l'usuari

Podrem rebutjar sol·licituds que siguin més repetitives del raonable, que requereixin un esforç tècnic desproporcionat (per exemple, desenvolupar un nou sistema o canviar de forma radical una pràctica existent),que posin en perill la privadesa d'altres usuaris o que no siguin res pràctiques (per exemple, sol·licituds que facin referència a informació emmagatzemada en sistemes de còpia de seguretat). Quan puguem oferir-te la possibilitat d'accedir a les teves dades personals i modificar-los, ho farem de forma gratuïta, tret que això requereixi un esforç desproporcionat.

En prestar els nostres serveis, protegirem les teves dades procurant que no puguin ser eliminats de forma accidental o intencionada. Per aquest motiu, encara que eliminis les teves dades dels nostres serveis, és possible que no destruïm immediatament les còpies residuals emmagatzemades en els nostres servidors actius ni les dades emmagatzemades en els nostres sistemes de seguretat.

________________________________________


Accés i modificació de les dades

L'usuari podrà modificar a qualsevol moment les seves dades.________________________________________


Les dades que compartim

No compartim informació personal amb empreses, organitzacions ni particulars que no tinguin relació amb cns-coworking, tret que es doni alguna de les següents circumstàncies:

• Consentiment: Compartirem les teves dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes a cns-coworkingquan ens hagis donat el teu consentiment per fer-ho. El teu consentiment serà necessari per compartir dades personals especialment protegits.

• Tractament extern: Proporcionem informació personal als nostres afiliats o a altres persones o empreses de confiança perquè duguin a terme el seu processament per part de cns-coworking, seguint les nostres instruccions i de conformitat amb la nostra Política de privadesa, i adoptant altres mesures de seguretat i confidencialitat adequades.

• Motius legals: Compartirem les teves dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes a cns-coworking si considerem de bona fe que existeix una necessitat raonable d'accedir a aquestes dades o utilitzar-los, conservar-los o revelar-los para: complir qualsevol requisit previst en la legislació o normativa aplicable o atendre qualsevol requeriment d'un òrgan administratiu o judicial, complir el previst en les Condicions de servei vigents, inclosa la recerca de possibles infraccions, detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica o de seguretat o fer-los front d'una altra manera, protegir els drets, els béns o la seguretat de cns-coworking, dels nostres usuaris o del públic en general en la mesura exigida o permesa per la legislació aplicable.

________________________________________


Seguretat de les dades

Per cns-coworking la seguretat és important. Actualment el servei d'emmagatzematge de dades es realitza a través de proveïdors especialitzats amb certificats de seguretat i sistemes anti hacking.cns-*coworking ha decidit externalitzar l'emmagatzematge per assegurar-se que el proveïdor compleix els estàndards de seguretat, en nivells que cns-coworking no podria oferir en servidors d'emmagatzematge propis.


________________________________________


Aplicació de la política de privadesa

La nostra Política de privadesa s'aplica a tots els serveis oferts per cns-coworking i els seus productes i/o comunicacions amb l'usuari, però exclou aquells serveis que estiguin subjectes a polítiques de privadesa independents que no incorporin la present Política de privadesa.

________________________________________


Compliment de la llei

En cns-coworking verifiquem el compliment de la nostra Política de privadesa de forma regular. Així mateix, ens adherim a diferents codis d'autorregulació. En cas que rebem una reclamació formal per escrit, ens posarem en contacte amb la persona que l'hagi formulat per fer un seguiment de la mateixa. Treballarem amb les autoritats reguladores competents, incloent les autoritats locals de protecció de dades per resoldre qualsevol reclamació relacionada amb la transferència de dades de caràcter personal que no hàgim pogut solucionar directament amb l'usuari.

________________________________________


Modificacions

La nostra Política de privadesa es podrà modificar a qualsevol moment. No limitarem els drets que et corresponen conformement a la present Política de privadesa sense el teu exprés consentiment. Publicarem totes les modificacions de la present Política de privadesa en aquesta pàgina i, si són significatives, efectuarem una notificació més destacada (per exemple, t'enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta a determinats serveis). ________________________________________

Més informació sobre el tractament de les seves dades

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per a això.

El tractament de les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d'Activitats de Tractament del com és responsable cns-coworking

cns-coworking tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades.

No obstant això, cns-coworking no pot garantir l'absoluta invulnerabilidad dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, cns-coworking no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política pel que fa a l'enviament dels nostres correus electrònics o qualsevol altre canal digital, se centra a remetre únicament comunicacions només si vostè ha acceptat rebre-les. Si prefereix no rebre aquestes comunicacions li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
CERVERA - Catalunya, 81
LLEIDA - Arc del Pont,3
BARCELONA - Diagonal, 351
CERVERA  Catalunya, 81
LLEIDA  Arc del Pont,3
BARCELONA  Diagonal, 351
Torna al contingut